رضا امیرخانی

باید سردار سلیمانی‌های فرهنگی داشته باشیم
16 - اردیبهشت - 1399
باید سردار سلیمانی‌های فرهنگی داشته باشیم

همیشه گپ‌وگفت با رضا امیرخانی مغتنم است؛ هرقدر هم از مصاحبه طفره برود و بگوید برای سفرنامه‌هایم چیز اضافه‌تری ندارم که بگویم. به‌قول خودش برای «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» هر آنچه را که با ارزش به‌نظر آمده، نوشته و اگر چیزی از ...