رفتار هنجاری

کتابی برای «علوم شناختی و علوم اجتماعی»
۹ - شهریور - ۱۴۰۰
کتابی برای «علوم شناختی و علوم اجتماعی»

کتاب مورد نظر مجموعه مقالات و بخشی از کتاب « cognition and multi-agent interaction: from “cognitive modeling to social simulation,2006”» است که آقای رُن سان[1] نوشته و توسط آقای حامد ذاکری ترجمه شده است. چاپ اول این کتاب در هزار نسخه ...