رنج

قافله عشق در سفر تاریخ
17 - شهریور - 1399
قافله عشق در سفر تاریخ

شهید مطهری عاشورا را عقلانی تفسیر می‌کند، حتی به‌دلیل طرح «حماسه حسینی» و‌ به‌دلیل مبارزه با تحریفات با برخی احساسات هم مقابله می‌کند. سیدمهدی شجاعی عاشورا را با روشی فاخر و معتدل به‌صورت لطیف و احساسی و در قالب روضه ...

رابطه نیایش با عقلانیت
27 - تیر - 1399
رابطه نیایش با عقلانیت

در جهان رنج وجود دارد. جهان عالم ماده حرکت است. در حرکت، رنج وجود دارد. شما الان بخواهید حرکت بکنید، رنج و سختی است. همین که از سکون خارج می‌شوید، رنج است. رنج یعنی نداری، من چیزی را ندارم و ...