رنسانس اسلامی

بازخوانی مسأله عدالت و نظام طبقاتی در اندیشه دکتر شریعتی
19 - ژوئن - 2021
بازخوانی مسأله عدالت و نظام طبقاتی در اندیشه دکتر شریعتی

دکتر علی شریعتی را می‌توان یکی از چهره‌های تأثیرگذار در روند انقلاب اسلامی در دهه های ۵۰ و ۴۰ شمسی قلمداد کرد که در ایجاد روحیه انقلابی‌گری و نشان‌دادن سیمای جدیدی از اسلام تلاش‌های فراوانی کرده است. وی همچنین درصدد ...