روز دختر

دومین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد
۱۹ - تیر - ۱۳۹۹
ویژه نامۀ ریحانه‌های بهشتی؛
دومین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد

دومین شماره نشریه خردورزی در این شماره با تمرکز بر مباحث نظری اندیشه‌ای ویژه روز دختر و مقام پاسداشت و تکریم آن، دارای بخش‌هایی شامل گفتگو، گزارش ویژه و یادداشت برای استفاده فرهیختگان در فضای مجازی منتشر می‌گردد. «خردورزی» در شماره ...