روش اجتهادی

روش‌شناسی‌های مدرن از تایید علوم‌انسانی اسلامی ناگزیرند
8 - تیر - 1399
روش‌شناسی‌های مدرن از تایید علوم‌انسانی اسلامی ناگزیرند

اسلامی‌سازی علوم‌انسانی یا دستیابی به علوم‌انسانی اسلامی، هرکدام موافقان و مخالفانی دارد. عمدتا هر دوی این تعبیرات مخالفت با علم جدید و روش‌شناسی آن تلقی می‌شود اما دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» توضیح می‌دهند که روش‌شناسی‌های مدرن در ...