رونق تولید

آیا بورس در رونق تولید نقش دارد؟
21 - تیر - 1399
آیا بورس در رونق تولید نقش دارد؟

تحلیل شما نسبت مواجه مردمی نسبت به بازارهای مالی در دنیا چیست؟ به طور کلی آیا بورس و بورس بازی در تفکر اقتصادی اسلام مورد تایید است؟ در ادبیات اقتصادی، بازارهای مالی اساسا بازارهای شکننده هستند. نوسانات و تلاطمات این بازارها ...