رویکرد التقاطی

معناهای علوم انسانی؛ معنای برگزیده علوم انسانی اسلامی
13 - ژوئن - 2020
معناهای علوم انسانی؛ معنای برگزیده علوم انسانی اسلامی

علوم انسانی اسلامی به چه معنایی باید پی‌گیری و به چه معناهایی نباید پی‌گیری شود؟ موضوع بسیار مهم است که ما ابتدا و انتهای جاده خودمان را ارزیابی کنیم و اشتباهی در جاده دیگری وارد نشویم، چون اگر وارد جاده ...