رکود

ترک پوسته طلایی نئولیبرالیسم
14 - مرداد - 1399
ترک پوسته طلایی نئولیبرالیسم

شاید اگر یک سال پیش کسی از قیمت منفی نفت و شکسته شدن رکوردهای قیمتی در طلا و رشد اقتصادی منفی 33 درصدی در اقتصاد آمریکا صحبتی می‌کرد، کمترین چیزی که به او می‌گفتند این بود که دیوانه خطابش کنند. ...