سعدی

آیا شایستگی علمی، قربانی خودخواهی‌های صنفی خواهد شد؟
21 - مهر - 1399
آیا شایستگی علمی، قربانی خودخواهی‌های صنفی خواهد شد؟

1. گسستن حوزه از نظام آموزش رسمی بیش از یکصد سال قبل، جماعتی با تکیه بر نوسازی غربی، شعار‌هایی پرطمطراقی درباره خروج ایران‌زمین از انحطاط و قرارگرفتن در راه ترقی سردادند. مردم ایران به‌ویژه میراث‌داران فرهنگ کهن ایرانی- اسلامی به استقبال ...

جلوه‌های هنر در بحران‌های بشری
24 - تیر - 1399
جلوه‌های هنر در بحران‌های بشری

بحران اساسا یک بخشی از حیات انسانی است که از سویی گریز ناپذیر است و از سوی دیگر این ماییم که از بحران‌ها فراری هستیم و دوست داریم که بحران‌ها نباشند. لذا وقتی بحران هست، ما نیستیم و ساختار وجودی ...

سعدی، حاکم بلامنازع گستره زبان و ادب فارسی
1 - اردیبهشت - 1399
سعدی، حاکم بلامنازع گستره زبان و ادب فارسی

شیخ مصلح‌الدین مشرف بن عبدالله مشهور به «سعدی شیرازی»، یکی از به‌نام‌ترین شعرای فارسی‌زبان است که آسمان ادب فارسی را به نور خیره‌کننده‌ی خود روشن ساخت، در حدود سال‌های ۵۷۱ تا ۶۰۶ ه.ق به دنیا آمد و در حدود سال‌های ...