سلامت

مواجهه نظریه پردازان فروپاشی با زیبایی‌های جامعه ایران
4 - آوریل - 2020
مواجهه نظریه پردازان فروپاشی با زیبایی‌های جامعه ایران

کچوئیان هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی دارای مدرك دكترای جامعه شناسی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فعال در زمینه نظریه‌های كلان جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی معرفت است. دو حادثه مهم در زندگی دكتر حسین كچویان پس ...