سهروردی

درآمدی بر مکتب شیخ اشراق
24 - آذر - 1400
تاریخچه فلسفه اسلامی (بخش سوم)
درآمدی بر مکتب شیخ اشراق

شیخ شهاب‌الدین سهروردی از جمله ستارگان درخشان فلسفه‌ورزی ایران اسلامی است که محصول تلاش او در قالب حکمت اشراق عرضه شده است. این مکتب یکی از مکاتب سه‌گانۀ بزرگ در فلسفۀ اسلامی و حلقۀ واسط میان حکمت مشاء و حکمت ...

ارمغان سهروردی تذکر به «انسانی دیگر»
8 - مرداد - 1399
ارمغان سهروردی تذکر به «انسانی دیگر»

هشتم مردادماه روز بزرگداشت شهاب‌الدین‌یحیی سهروردی، شیخ اشراق و موسس حکمت اشراق است. سهروردی به‌رغم عمر کوتاهش توانست راهی در فلسفه بگشاید که تا به امروز در شرق و غرب عالم توسط اندیشمندانی پی‌گیری می‌شود و به‌رغم منتقدان، توانسته است ...