سینمای ایران

ناروایتی برای حماسه‌سرایی
31 - مرداد - 1400
ناروایتی برای حماسه‌سرایی

روایت بازنمایی یک رخداد است.[1] همه چیز در بازنمایی تعریف می‌شود. روایتی که گاهی اوقات پا را فراتر می‌گذارد و کارگردان برای داستان‌سازی از قصه عبور می‌کند و دست به دامن تحریف هم می‌شود و اینجا اسطوره‌سازی بازتعریف می‌شود. مثل ...

بازنمایی نقش و جایگاه زنان در سینمای ایران
8 - تیر - 1400
بازنمایی نقش و جایگاه زنان در سینمای ایران

موضوع زن، موضوعی نیست که متوقف بر یک زمان و وقت مشخص یا نسبت به یک فرد خاصی باشد؛ بلکه چون نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند، تقریباً همه مردم دنیا با این مسئله درگیر هستند. این مسئله ...

بازنمایی تصویر زن در سینمای ایران (بخش دوم)
3 - دی - 1399
بازنمایی تصویر زن در سینمای ایران (بخش دوم)

بازنمایی یا نمایش تصویر زن در سینمای ایران، آینه‌ای تمام نما از چهره زن در واقعیت جامعه امروز ایران برای مردم است، تصویری که گاه به خارج از مرزهای این سرزمین نیز می‌رود و نتیجه‌اش سیاه‌نمایی از واقعیت‌های امروز جامعه ...

بازنمایی تصویر زن در سینمای ایران (بخش اول)
2 - دی - 1399
بازنمایی تصویر زن در سینمای ایران (بخش اول)

بازنمایی یا نمایش تصویر زن در سینمای ایران، آینه‌ای تمام نما از چهره زن در واقعیت جامعه امروز ایران برای مردم است، تصویری که گاه به خارج از مرزهای این سرزمین نیز می‌رود و نتیجه‌اش سیاه‌نمایی از واقعیت‌های امروز جامعه ...

قصه‌ های گمشده و جغرافیای سایبری !
4 - آذر - 1399
قصه‌ های گمشده و جغرافیای سایبری !

«مشکل سینمای ایران، ضعف در فیلمنامه است»، گزاره‌ای تکراری که بیش از یک دهه از صرف آن در بیان و قلم منتقدان می‌گذرد. بله! این گزاره صحیح است، اساسا نه فقط در فیلمنامه که در رمان هم در روی همین ...

ژانر دفاع مقدس هدیه‌ای به سینمای ایران
13 - مهر - 1399
ژانر دفاع مقدس هدیه‌ای به سینمای ایران

هفته بزرگداشت دفاع مقدس را پشت‌سر گذاشتیم و بازهم مباحث مربوط به این حادثه بزرگ تاریخی در سینمای ایران قابل طرح و نظر است. دفاع مقدس حادثه‌ای بود که باعث ایجاد ژانری مجزا در سینمای ایران شد. این ژانر نه ...

بازنمایی دختر در سینمای ایران
3 - تیر - 1399
بازنمایی دختر در سینمای ایران

با شنیدن اسم دختر، ذهن‌مان چه تصاویری را به خاطر می‌آورد و چه کسانی را به عنوان نماد و سمبل دختران ایران در ذهن ماندگار می‌سازد. اگر در اجتماع محدودی نظرسنجی صورت بگیرد و از حاضرین درباره ویژگی‌های دختر ایرانی ...