شر

دین و سینما: بخش هفتم
10 - آذر - 1400
نگاه یهود به شر و شیطان
دین و سینما: بخش هفتم

در هالیوود یک جریان پیوسته ایدئولوژیک همواره در آثار سینمای بدنه هالیوود به مخاطبان و علاقه‌مندان ژانر وحشت همواره می‌خواهد این اندیشه‌ها را القا کند: «نزدیکی با اجنه و همزیستی با آنان»، «اهریمن همواره از شرق طلوع می‌کند» و «قدرتمندی ...

شر در فلسفه اسلامی
17 - مهر - 1400
شر در فلسفه اسلامی

یکی از مسائل مهم در عرصه دین پژوهی و فلسفه دین، مسأله شر است که همواره ذهن متفکران دینی را به خود مشغول داشته است. معضل شر هنگامی پدیده می‏‌آید که از یک سو دین باوران به خدای قادر و ...

شبهات الاهیاتی مساله شرور
28 - تیر - 1399
شبهات الاهیاتی مساله شرور

بحث کرونا و به صورت کلی بحث شرور از یک سو مسئله‌ای هم قدیمی است و از زمان‌های قدیم، از زمانی که بشر تفکر را آغاز کرده این مسئله مطرح بوده است. در فلسفه یونان، در میان یهودیت و متکلمان ...