شفا

آیا  شفاعت یک نوع  پارتی‌بازی است؟
15 - آوریل - 2020
آیا  شفاعت یک نوع  پارتی‌بازی است؟

نوع نادرست شفاعت که به دلایل عقلی و نقلی مردود شناخته شده است، این است که گناه‌کار بتواند وسیله‌ای برانگیزد و به توسط آن از نفوذ حکم الهی جلوگیری کند، درست همان‌طوری که در پارتی‌بازی‌های اجتماعات منحطّ بشری تحقق دارد. بسیاری ...