شماره چهارم

دیده‌بان اندیشه در ایستگاه چهارم
۱۰ - خرداد - ۱۳۹۹
دیده‌بان اندیشه در ایستگاه چهارم

دیده‌بان اندیشه در حالی به ایستگاه چهارم خود می‌رسد که مساله کرونا و اندیشیدن درباره تحولات و تاثیرات آن هم‌اکنون در فضای علمی حاکم است. در این شماره که مصادف با شب‌های ماه مبارک رمضان شده است، نیز امری بود ...