شهید محمدحسین محمدخانی

جهان ادبیات گرد صداقت می‌چرخد
16 - مرداد - 1399
جهان ادبیات گرد صداقت می‌چرخد

آرش چراغی: حتی اگر صداقت را تنها عنصر ویژه ادبیات انقلابی ایران قلمداد کنیم، باز همین یک عنصر خود به تنهایی قادر است انعکاس جهان انقلاب ایران در جهان‌های متکثر ادبیات باشد. هر چند بازتاب انگاره‌های ایدئولوژیک بخشی از ادبیات ...