شکاف گفتمانی

بررسی حقوق متقابل امام و امت (بخش دوم)
3 - مهر - 1400
بررسی حقوق متقابل امام و امت (بخش دوم)

برای آنکه کربلا به‌مثابه یک نظریه دیده شود، لازم است تمام شئون و حیطه‌‌های مرتبط با آن به‌دقت بررسی شده و به‌صورت ساختاری نظام‌مند صورت‌بندی شود تا بتوان از آن به‌عنوان الگویی کامل درجهت فرهنگ‌سازی و تعین سبک زندگی حسینی ...