صنعت نفت

زهر اعتماد مصدق به آمریکا
1 - شهریور - 1399
زهر اعتماد مصدق به آمریکا

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۹‌اسفندماه سال‌۱۳۲۹ و پس از آن، اجرایی شدن این قانون در اردیبهشت‌ماه سال‌۱۳۳۰، سرآغاز جنگی تمام عیار میان ملت ایران با استعمارگر پیر یعنی بریتانیای کبیر بود. انگلیس که خیال نداشت منافع ...