عاشوراشناسی

عاشوراشناسی مطلق‌انگار و نتیجه‌گرا
5 - شهریور - 1399
عاشوراشناسی مطلق‌انگار و نتیجه‌گرا

عاشوراشناسی استاد علامه محمدرضا حکیمی چه از جهت اجتماعی و سیاسی و چه از جهت جایگاه علمی، واجد اهمیت فراوان است. با استاد سیدمحمد عیسی‌نژاد که مقالاتی منتقدانه راجع به استاد حکیمی منتشر کرده‌اند و نیز کتابی با عنوان «اتوپیای ...