عدل الهی

شر در فلسفه اسلامی
۱۷ - مهر - ۱۴۰۰
شر در فلسفه اسلامی

یکی از مسائل مهم در عرصه دین پژوهی و فلسفه دین، مسأله شر است که همواره ذهن متفکران دینی را به خود مشغول داشته است. معضل شر هنگامی پدیده می‏‌آید که از یک سو دین باوران به خدای قادر و ...