علامه محمدرضا حکیمی

نقدي بر کتاب معاد جسماني در حکمت متعاليه
13 - شهریور - 1400
نقدي بر کتاب معاد جسماني در حکمت متعاليه

گام اول: مکتب تفکیک، یک جریان فکری نوظهوری است که مدعی جداسازی سه منبع شناخت یعنی وحی و عقل و شهود، و ناتوانی عقل و شهود از درک معارف دینی و وحیانی است. بر این اساس طبق ادعای پیروان این مكتب ...

نسبت عاشورا با گفتمان عدالت‌خواهان مسلمان (بخش دوم)
1 - شهریور - 1400
بررسی ارزش‌های اجتماعی و سیاسی عاشورا از منظر علامه محمد رضا حکیمی:
نسبت عاشورا با گفتمان عدالت‌خواهان مسلمان (بخش دوم)

نشست ویژه‌برنامه عاشورا با حضور جناب آقای امیرمهدی حکیمی، نویسنده و پژوهشگر در اول شهریورماه 1399 در برنامه سوره برگزار شد، در این ویژه‌برنامه درباره نسبت عاشورا با گفتمان عدالت‌خواهان مسلمانان و تأکید بر اندیشه‌ها و آرای علامه محمدرضا حکیمی ...

نسبت عاشورا با گفتمان عدالت‌خواهان مسلمان (بخش اول)
26 - مرداد - 1400
بررسی ارزش‌های اجتماعی و سیاسی عاشورا از منظر علامه محمد رضا حکیمی:
نسبت عاشورا با گفتمان عدالت‌خواهان مسلمان (بخش اول)

نشست ویژه‌برنامه عاشورا با حضور جناب آقای امیرمهدی حکیمی، نویسنده و پژوهشگر در اول شهریورماه 1399 در برنامه سوره برگزار شد، در این ویژه‌برنامه درباره نسبت عاشورا با گفتمان عدالت‌خواهان مسلمانان و تأکید بر اندیشه‌ها و آرای علامه محمدرضا حکیمی ...

عاشوراشناسی مطلق‌انگار و نتیجه‌گرا
5 - شهریور - 1399
عاشوراشناسی مطلق‌انگار و نتیجه‌گرا

عاشوراشناسی استاد علامه محمدرضا حکیمی چه از جهت اجتماعی و سیاسی و چه از جهت جایگاه علمی، واجد اهمیت فراوان است. با استاد سیدمحمد عیسی‌نژاد که مقالاتی منتقدانه راجع به استاد حکیمی منتشر کرده‌اند و نیز کتابی با عنوان «اتوپیای ...