علم الهی

ابزارهای نظارتی و مراقبتی خداوند بر انسان
18 - آبان - 1399
ابزارهای نظارتی و مراقبتی خداوند بر انسان

انسان؛ زیرنظر دوربین‌های مداربسته خداوند از نظر آموزه‌های قرآن، هر انسانی در دنیا از جهات گوناگون تحت نظارت و مراقبت شدید است تا کوچک‌ترین جزئیات فکری و عملی او ثبت و ضبط و بر اساس آن داوری شود. انسان در طول زندگی ...

آشکارگی جمال الهی در عالم آفرینش
7 - شهریور - 1399
آشکارگی جمال الهی در عالم آفرینش

موضوع این همایش، فلسفه و هنر و بیان مناسبات و روابط این دو با هم است. بنابراین در گام اول باید به تعریف این دو توجه کرد. اولاً تعریف فلسفه به این صورت است که فلسفه دانشی است که از ...