علوم اجنماعی

شماره پنجم مجله دیده‌بان اندیشه منتشر شد
27 - ژوئن - 2020
شماره پنجم مجله دیده‌بان اندیشه منتشر شد

دو هفته نامه تخصصی رصد رویدادهای اندیشه‌ای،شماره پنجم مجله دیده‌بان اندیشه منتشر شد. اکنون که به شماره پنجم نشریه رسیدیم، تصمیم بر این شد که تغییرات مختصری در سبک فرم ارائه کار صورت بگیرد که امیدواریم مورد پسند واقع شود. در شماره ...