علوم انسانی غربی

حکومت اسلامی و اسلامی سازی علوم انسانی
4 - شهریور - 1399
حکومت اسلامی و اسلامی سازی علوم انسانی

برخلاف پاره‌ای از فیلسوفان علم که جریان علم و نظریه‌پردازی را کاملاً وابسته به قدرت و تبلیغات و پروپاگاندای رسانه‌ها می‌دانند، به اعتقاد اغلب فیلسوفان علم و به شهادت تاریخ علم، جریان علم، جریانی طبیعی و زاییده نیازها و مسائل ...