عهد و پیمان

هم نوایی مرحله‌های قیام حسینی با آیات قرآن کریم
۲۴ - مرداد - ۱۴۰۰
هم نوایی مرحله‌های قیام حسینی با آیات قرآن کریم

اسلام، آئین جهانی و مکتبی زنده و پویاست که اصلاح نظام‌های اجتماعی و اقتصادی را به شیوه ای خاص دنبال و هدایت می کند. نبی مکرم (ص) و ائمه (علیهم السلام) قرآن کریم را در این راه معیار و اساس ...