غیبت

انسان اگر متوجه باشد می‌بیند بیشتر از هر کس در حق خود ظلم می‌کند
4 - اسفند - 1399
انسان اگر متوجه باشد می‌بیند بیشتر از هر کس در حق خود ظلم می‌کند

ماه رجب ماهی بسیار شریف و از ماه‌های حرام است. رجب نام نهری است در بهشت که از عسل شیرین‌تر و از شیر سفیدتر است و هر کس در این ماه روزه دارد، از آن نهر آب می‌نوشد. پیامبر اعظم ...

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 6)
4 - شهریور - 1399
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 6)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم ...

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 5)
3 - شهریور - 1399
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 5)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم ...

جریان شناسی دو قوم منتظر (شماره2)
29 - مرداد - 1399
جریان شناسی دو قوم منتظر (شماره2)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری‌شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم پیمان ...