فرهنگ ایرانی

فتوت، چهره‌ی اجتماعی فرهنگِ عالی دین
4 - اکتبر - 2021
فتوت، چهره‌ی اجتماعی فرهنگِ عالی دین

مردانگی و جوانمردی، از خصلت‌های ارزشمندی است که انسان را به «اصول انسانی»، «شرافت»، «تعهد و پیمان» و رعایت حال درماندگان پایبند می‌سازد. کسی که به حق وفادار بماند و از پستی و ستم گریزان باشد، از ضعیفان پشتیبانی کند، ...

تحلیل عجیب الجابری در باب علت انحطاط جهان عرب
2 - جولای - 2020
تحلیل عجیب الجابری در باب علت انحطاط جهان عرب

نویسنده مغربی محمد عابد الجابری در کتاب «العقل الأخلاقی العربی» اظهار می‌کند که دو دیدگاه بر فرهنگ عربی در طول تاریخ حاکم بوده است؛ دیدگاه اهل سنت که دیدگاه اصیل و معقول در اسلام است و دیدگاه شیعی هرمسی ایرانی ...