فرهنگ دینی

بازگشت به جهان فرهنگی مسجد؛ راه برون‌رفت از آسیب‌های اجتماعی
23 - مارس - 2023
بازگشت به جهان فرهنگی مسجد؛ راه برون‌رفت از آسیب‌های اجتماعی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ در گذشته با ارائه موضوعی با عنوان «آسیب شناسی رویکرد تبلیغاتی در فعالیت‌های فرهنگی پس از انقلاب» از این مسئله سخن رفت که معضل بزرگ فعالیت‌های فرهنگی پسا انقلاب، معلول رویکرد تبلیغاتی و بیرونی بودن ...

بازنمایی دختر در سینمای ایران
23 - ژوئن - 2020
بازنمایی دختر در سینمای ایران

با شنیدن اسم دختر، ذهن‌مان چه تصاویری را به خاطر می‌آورد و چه کسانی را به عنوان نماد و سمبل دختران ایران در ذهن ماندگار می‌سازد. اگر در اجتماع محدودی نظرسنجی صورت بگیرد و از حاضرین درباره ویژگی‌های دختر ایرانی ...