فرهنگ غرب

ماهیت سلبریتی‌­ها
9 - اسفند - 1399
ماهیت سلبریتی‌­ها

تفاوت ماهیتی/عملکردی سلبریتی ایرانی و خارجی در چیست؟ ظهور پدیده سلبریتی با مختصات ویژه در کل جهان عمدتا محصول مدرنیته، جهان سرمایه داری بویژه سرمایه داری متاخر، سیطره رسانه‌های جمعی و اخیرا اجتماعی و فضای مجازی، پدیده صنعت فرهنگ(کالایی شدن محصولات ...

مسئله زن و خانواده در جهان اسلام
2 - اسفند - 1399
مسئله زن و خانواده در جهان اسلام

در قضیه‌ی زن و خانواده در جهان اسلام، ما چند اصل و یا چند مفروض داریم که ممکن است برای بعضی از ادعا‌های میانی لازم باشد این مفروضات را فرضیه تلقی کنیم و به بحث بگذاریم. اما ابتدا این اصل‌ها ...

تبیین اصالت نژاد در هویت غرب مدرن
2 - مرداد - 1399
تبیین اصالت نژاد در هویت غرب مدرن

هدف یادداشت حاضر، بررسی مسئله اصالت نژاد در فرهنگ غرب مدرن است. برای تبیین هر مسئله فرهنگی از جمله همین بحث اصالت نژاد به نظریه فرهنگی نیاز داریم. نظریه فرهنگی باید توانایی توصیف و تبیین و نقد جریان‏‌ها و رفتارهای ...