فرهنگ مادی

جایگاه حضرت معصومه در جغرافیای فرهنگی کجاست؟
31 - خرداد - 1399
جایگاه حضرت معصومه در جغرافیای فرهنگی کجاست؟

اشاره یکی از بزرگان که دیداری با یکی از هیئت‏‌های خارجی داشت تعریف می‏‌کرد که این هیئت سؤالاتی را مطرح کردند، از جمله اینکه شما چرا به زیارت مزار یک خانم می‏‌روید. اینکه آن بزرگ چه پاسخی داد بماند. اما پاسخ ...