فساد و فحشا

سینما  و انقلاب کوبا در 10 قاب
23 - مرداد - 1399
سینما و انقلاب کوبا در 10 قاب

پیروزی نیروهای کاسترو، شکست آمریکا در خلیج خوک‌ها و مهم‌تر از همه بحران موشکی کوبا در اوج جنگ سرد، سینما را بر آن داشت تا تصویر دلخواه خود از کوبا را بسازد. هرچند کوبایی‌ها هم بیکار نبودند و با نگرشی ...