فشار روانی

آسیب های روانی پدیده «سلبریتیسم» در جامعه
22 - فروردین - 1400
آسیب های روانی پدیده «سلبریتیسم» در جامعه

محمد صابری مشاور روانشناس، در گفتگویی اظهار داشت: در حال حاضر آنچه بیش از همه، تلخی روزهای سخت کرونا و فشار اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی را در کشور بیشتر می‌کند تاثیر پنهان پدیده سلبریتیسم است که اگر به طور جدی ...