فشار طبقاتی

نژادپرستی درآمریکا سیستماتیک است
۲۲ - خرداد - ۱۳۹۹
نژادپرستی درآمریکا سیستماتیک است

اعتراضات آمریکا به بهانه قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی به دست پلیس، در روزهای گذشته ابعاد مختلفی یافته است. گفته می‌شود موضوع نژادپرستی در ایالات‌متحده نه‌تنها به‌عنوان مساله‌ای اجتماعی و فرهنگی بلکه مساله‌ای سیستماتیک و ساختاری است و گرچه ...