فضیلت

اصول ناظر بر مشترکات هویت و منزلت زن و مرد
15 - شهریور - 1400
هویت زن در اسلام و غرب (بخش پنجم)
اصول ناظر بر مشترکات هویت و منزلت زن و مرد

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

رابطه نیایش با عقلانیت
27 - تیر - 1399
رابطه نیایش با عقلانیت

در جهان رنج وجود دارد. جهان عالم ماده حرکت است. در حرکت، رنج وجود دارد. شما الان بخواهید حرکت بکنید، رنج و سختی است. همین که از سکون خارج می‌شوید، رنج است. رنج یعنی نداری، من چیزی را ندارم و ...