فقه سیاسی

عمل به‌وقت دعا
25 - اسفند - 1399
عمل به‌وقت دعا

امام راحل به‌همراه اهدای یک جلد صحیفه سجادیه به نوه‌اش، این کتاب را این‌گونه وصف می‌کند: «صحیفه کامله سجادیه، نمونه کامل قرآن صاعد است و از بزرگ‌ترین مناجات عرفانی در خلوتگاه انس است که دست ما کوتاه از نیل به ...

فقه فردی نمی‌تواند وارد بحث عدالت اجتماعی و نظریه‌پردازی عدالت شود
4 - دی - 1399
فقه فردی نمی‌تواند وارد بحث عدالت اجتماعی و نظریه‌پردازی عدالت شود

در هیچ محیط فکری و اجتماعی نیست که بحث عدالت به‌عنوان یک ارزش و مطلوب مطرح نباشد. در ایران ما نیز - از مشروطیت تا امروز- همواره عدالت در سطح انتزاعی‌اش - به‌عنوان یک ارزش- با اقبال روبه‌رو است. در ...

دو راه عملی در اجتهاد هنر
25 - مرداد - 1399
دو راه عملی در اجتهاد هنر

استنباط جزنگر و کلان نگر لازم است در مقدمه اول، دو نوع الگوی استنباط جزنگر و کلان نگر از هم تفکیک شود. در استنباط جز‌نگر موضوع با روش پدیدارشناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر موضوع در داخل پرانتز و ...