فوتبال

برده خانگی قانع نمی‌شود!
3 - دی - 1401
برده خانگی قانع نمی‌شود!

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ واقعیت، تلخ‌تر از شکست بازی ایران و آمریکا، غصه و دردی بود که بعد از بازی از صدای هلهله و شادی و بوق و کرنای خیابان، به سراغم آمد. هر چند قطعاً می‌دانم که تعداد ...