قانون گذاری

بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش دوم)
۳ - تیر - ۱۴۰۰
بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش دوم)

1. خود نقیضی لایحه در اهداف یکی از اهداف اصلی این لایحه که در ماده یک بدان تصریح شده است حمایت از انسجام خانواده است. در حالی که تبعات اجرایی کردن بخش قابل ملاحظه‌ای از محتوای لایحه، در تضاد با این ...

مردم سالاری دینی و قانونگذاری (بخش سوم)
۲۸ - فروردین - ۱۴۰۰
مردم سالاری دینی و قانونگذاری (بخش سوم)

ب- نقش اجماع در اجتهاد و قانونگذاری اجماع در لغت با دو معنا به کار رفته است: عزم و قصد و اتفاق و سازگاری که در حوزه فقه معنای دوم موردنظر است. درباره تعریف اجماع و حجیت و اعتبار آن در ...