لقمه حرام

قیام امام حسین(ع) و فهم حقیقت حکمرانی مطلوب
10 - شهریور - 1399
قیام امام حسین(ع) و فهم حقیقت حکمرانی مطلوب

شریف لک‌زایی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در گفت‌وگویی درباره تحلیل سیاسی قیام عاشورا گفت:‌ می‌توان حرکت امام حسین(ع) را از منظر حکمرانی مطلوب تحلیل و ارزیابی کرد. اگر از این زاویه به این واقعه نگریسته شود، کل قیام ...