لیبرالیسم غربی

آسیب‌شناسی آزادی «زن» در فرهنگ غرب
3 - تیر - 1399
آسیب‌شناسی آزادی «زن» در فرهنگ غرب

مسئله زن، یکی از مباحثی است که اندیشمندان، متفکران و جریان‌های شرقی، غربی و اسلامی نگاه‌های متفاوتی به آن دارند. در یک نوع بررسی می‌توان رویکرد غرب و اسلام نسبت به زنان و دختران را همزمان مورد بررسی قرار داد. ...