مبانی نظری

بررسی رویکرد فمینیسم رادیکال و امام خمینی، نسبت به مسئله زن
5 - تیر - 1399
بررسی رویکرد فمینیسم رادیکال و امام خمینی، نسبت به مسئله زن

مسئله زن و حقوق زنان یکی از مباحث مهمی است که اندیشمندان، متفکران و جریان‌های سیاسی و اجتماعی شرقی، غربی و اسلامی نگاه‌های متفاوتی به آن دارند. در جبهه اسلام، امام خمینی (قدس سره شریف) به عنوان یک متفکر اسلامی ...