مجالس عزاداری

تعظیم شعائر حسینی تعظیم شعائر نبوی و علوی است
31 - شهریور - 1399
تعظیم شعائر حسینی تعظیم شعائر نبوی و علوی است

اخیرا فایلی در فضای مجازی درباره تحریف‌های عاشورا دست به دست می‌شود که گوینده ضمن بیان نقدهای خود درباره برخی تحریف‌ها و انحراف‌های مربوط به منابع نهضت عاشورا و مجالس عزاداری –که البته بعضا بحق است- شبهات متعددی را نیز ...

پاکسازی اذهان از شبهات بی‌اساس
27 - شهریور - 1399
پاکسازی اذهان از شبهات بی‌اساس

اخیرا فایلی در فضای مجازی درباره تحریف‌های عاشورا دست‌به‌دست می‌شود که گوینده ضمن بیان نقدهای خود در باره برخی تحریف‌ها و انحراف‌های مربوط به منابع نهضت عاشورا و مجالس عزاداری -که البته بعضا بحق است- شبهات متعددی را نیز –فهرست‌وار- ...

کرونا فرصتی برای آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی از هیات مذهبی
1 - شهریور - 1399
کرونا فرصتی برای آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی از هیات مذهبی

حجت‌الاسلام همتی با تأکید بر اینکه کرونا فرصتی برای آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی از هیات مذهبی است، گفت: شرایط کرونایی فرصتی برای بازتعریف نگاه ما به کارکرد نذری‌ها نیز به شمار می‌رود. حجت‌الاسلام همتی با توجه به شرایط کنونی شیوع کرونا به ...