مرجعیت دینی

راهپیمایی اربعین و بازنمایی پیام انقلاب اسلامی در گام دوم(بخش اول)
14 - شهریور - 1400
راهپیمایی اربعین و بازنمایی پیام انقلاب اسلامی در گام دوم(بخش اول)

راهپیمایی اربعین یکی از جلوه‌­های بازگویی ظرفیت و توان علَی نهضت و قیام حسینی بر علیه طاغوت زمان است. شهادت امام سوم شیعیان و 72 تن از یارانشان در روز عاشورا (سال 61 ه. ق) تداوم رسالت نبوی و اربعین ...

  میرداماد(ره) دانشمند برجسته ایران
12 - مرداد - 1399
  میرداماد(ره) دانشمند برجسته ایران

محمدباقر داماد حسینی معروف به میرداماد (فوت1041ق) و ملقب به معلم ثالث فرزند میرشمس‌الدین و نوه محقق کرکی (محقق ثانی مرجع تقلید شیعیان و فقیه ممالک اسلامی در دوره شاه‌طهماسب صفوی) دانشمند مشهور الهی دوره صفوی و چهره برجسته حکمای ...