مردم کوفه

نقش تربیتی عاشورا و محرم در زندگی بشر (بخش دوم)
2 - مهر - 1399
نقش تربیتی عاشورا و محرم در زندگی بشر (بخش دوم)

حضرت در بدو حرکت در وصیت­نامه خود فرمودند: «و انما خرجت لطلب الصلاح فی امة جدی محمد(ص) أرید أمر بالمعروف و أنهی عن المنکر و أسیر بسیر جدی و سیر أبی علی بن أبی طالب علیه­السلام». امام حسین یک سوژه بزرگ ...

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 8)
6 - شهریور - 1399
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 8)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم ...

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 7)
5 - شهریور - 1399
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 7)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم ...

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 6)
4 - شهریور - 1399
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 6)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم ...

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 4)
2 - شهریور - 1399
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 4)

برای همه ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم ...

جریان شناسی دو قوم منتظر (شماره2)
29 - مرداد - 1399
جریان شناسی دو قوم منتظر (شماره2)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری‌شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم پیمان ...