مرگ سفید

بحران های آخرالزمان و نیاز جهان به منجی
22 - تیر - 1399
بحران های آخرالزمان و نیاز جهان به منجی

ما شیعه هستیم و عقیده محوریِ جدی به نام «مهدویت» داریم، با مشاهده و احساس این اتفاقات، این پرسش که نسبت این وقایع با مهدویت و آخرالزمان چیست، برای ما به طور طبیعی شکل می‌گیرد. لذا این دست از سوالات ...