مسائل اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی زنان
4 - اردیبهشت - 1400
آسیب شناسی اجتماعی زنان

موضوع بحث امروز ما در رابطه با مسئله شناسی و در واقع آسیب‌های اجتماعی زنان است. قبل از اینکه موضوع را شروع کنیم، یک مقدمه‌ای در رابطه با، در واقع اینکه مسائل مهم زنان چه چیزهایی هستند؟ و این که ...

شهید صدر، پایه‌گذار رویکردهای نوین در جریان علمی
3 - شهریور - 1399
شهید صدر، پایه‌گذار رویکردهای نوین در جریان علمی

علی قجری، دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه تهران در یادداشتی به نقد و بررسی کتاب جامعه ما در اندیشه و آثار شهید محمدباقر صدر نوشته سید منذر حکیم و ترجمه مسعود فکری پرداخته است.   انتشار کتاب ارزشمند و فاخر «جامعه ...