مساوات

بررسی مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب
25 - فروردین - 1400
بررسی مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب

عدالت از آن دسته مفاهیمی است که در گذشته و حتی از ابتدای تاریخ توسط مصلحان و متفکران و مردم و... مورد بررسی و سوال قرار گرفته و در قرون جدید نیز مکاتب مختلف به آن پرداخته و انقلاب‌های سیاسی ...

نقش بی‌عدالتی در بی‌ثباتی حکومت‌ها از دیدگاه امام علی(ع)-بخش اول
12 - اسفند - 1399
نقش بی‌عدالتی در بی‌ثباتی حکومت‌ها از دیدگاه امام علی(ع)-بخش اول

در نوشتار حاضر نویسنده با مراجعه به سخنان و سیره عملی امام علی(ع) دیدگاه‌های آن حضرت را درباره مقوله بی‌عدالتی و ظلم و نقش این دو منکر بزرگ در بی‌ثباتی و فروپاشی حکومت‌ها بررسی کرده است. نخستین بخش از این ...

تحقق عدالت در «تقویت آزادی مسئولانه»
26 - مرداد - 1399
تحقق عدالت در «تقویت آزادی مسئولانه»

برای عدالت حداقل می توان دو معنای اصلی در نظر گرفت:   1- وضع کل شی فی موضعه: علی(ع) در پاسخ به این سؤال که عدل بهتر است یا جود بیان می دارند که: «عدالت کارها را بدانجا می‌نهد که باید و بخشش ...