مسیر توحید

رابطه نیایش با عقلانیت
27 - تیر - 1399
رابطه نیایش با عقلانیت

در جهان رنج وجود دارد. جهان عالم ماده حرکت است. در حرکت، رنج وجود دارد. شما الان بخواهید حرکت بکنید، رنج و سختی است. همین که از سکون خارج می‌شوید، رنج است. رنج یعنی نداری، من چیزی را ندارم و ...