مصیر

حجت الاسلام موسویان و خلاقیت در حوزه بانکداری
21 - آگوست - 2020
حجت الاسلام موسویان و خلاقیت در حوزه بانکداری

محمود حکمت نیا در برنامه مصیر گفت: حجت الاسلام موسویان در حوزه بانکداری خلاقیت زیادی داشتند، راه حل‌های خلاقانه ارائه می‌دادند، مهم‌ترین ویژگی ایشان بعد از فقاهت، راهکارهای خلاقانه است. به گزارش ویژه برنامه‌ی تلویزیونی «مصیر» کاری از گروه اجتماعی شبکه ...