مطبوعات

سازمان‌های امنیتی آمریکا چگونه در رسانه‌های خبری دستکاری می‌کنند؟
۷ - فروردین - ۱۴۰۰
سازمان‌های امنیتی آمریکا چگونه در رسانه‌های خبری دستکاری می‌کنند؟

تهدید بزرگ و خاصی که متوجه آزادی است، زمانی رخ می‌دهد که اهالی رسانه به جای نظارت و افشای تخلفات سازمان‌های دولتی با آنها همدستی می‌کنند. متاسفانه این همدستی الگویی رایج در پوشش رسانه‌ای فعالیت‌های دولت امنیت ملی دارد. به ...

دسترسی آزاد به اطلاعات، زیرساخت نظارت عمومی است
۱۱ - تیر - ۱۳۹۹
دسترسی آزاد به اطلاعات، زیرساخت نظارت عمومی است

«یکی از کارهای لازم در مبارزه‌ با فساد... همین نظارت‌های مردمی است. خب برای نظارت‌های مردمی و گزارش‌های مردمی زیرساخت حقوقی در داخل قوه لازم است.» این یکی از مهم‌ترین بخش‌های بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مسئولان دستگاه ...